Main Page

From Eudusa.org

Jump to: navigation, search

File:pointing.png Browse Alphabetically:

File:pointing.png Search in English: Type three or more letters of a word or name followed by an asterisk (*), e.g. Arch* matches Archer, Archives, Archipenko etc.

File:pointing.png Пошук українською: Українська Клавіатура Bведіть ключове слово в поле Search. Наприклад, слово Бостон призведе всі сторінки, що містять слово Бостон.

File:pointing.png Для пошуку слова на веб-сторінці нaтисніть разом: Ctrl f

9мін. відео: Пошук українською мовою. 12мін. відео: Як редагувати (доповненна і правки).

Contents


Якщо у Вас є технічні питання, будь ласка, зверніться до: Dr. Volodymyr Vasilaky за адресою: info@eudusa.org .

Якщо у вас є питання змісту, будь ласка, зверніться до: Dr. Orest Popovych за адресою: info@shevchenko.org .


Click: image for PDF file.

Copyright © 2009 Shevchenko Scientific Society, Inc.; all rights reserved.

Редакційна Колегія

Василь Маркусь--- головний редактор

Дарія Маркусь--- спів-редактор

Співробітники

ЧІКАҐО

Книга 1, A- K

Галина Заяць (†) --- автор, радник

Надія Заяць--- адміністратор редакції, каталогізування

Теодора Турула--- мовний редактор, макетування

Оксана Роздольська---укладання матеріялів

Володимир Трощинський---радник-редактор (Київ)

Книга 2, Л - Р

Надія Заяць--- адміністратор редакції, редактор

Володимир Трощинський---радник-редактор (Київ)

Книга 3, C - Я

В процесі підготовки.

Добровільні співпрацівники в канцелярії

Книга 1, A- K

Іванна Ґорчинська --- автор, радник

Рута Галібей --- бібліотека

Еміліян Басюк (†) --- архів

Ілля Ткачук-Роман --- архів періодики

Зеновія Литвинишин (†) --- укладання матеріялів

Емілія Вишницька --- укладання матеріялів

Любомира Шеремета --- укладання матеріялів

Надя Горб --- укладання матеріялів

Книга 2, Л - Р

Іванна Ґорчинська (†) --- автор, радник

Надя Горб --- укладання матеріялів

Книга 3, C - Я

Видавничий Комітет

Книга 1, A- K

Орест Попович

Володимир Василакій

Василь Лопух

Василь Махно

Володимир Петришин

Роман Процик

Книга 2, Л - Р

Орест Попович

Володимир Василакій

Григорій Грабович

Василь Лопух

Олександер Лужницький

Василь Махно

Володимир Петришин

Книга 3, C - Я

В процесі підготовки.

Головні Спонсори

Книга 1, A- K

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці

Фундація Приятелів Енциклопедії України

Українсько-Американська Федеральна Кредитова Спілка

"Самопоміч" в Чікаґо

Федеральна Кредитова Кооператива "Самопоміч" в Нью-Йорку

Фундація "Спадщина" банку "Певність" в Чікаґо

Книга 2, Л - Р

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці

Фундація Приятелів Енциклопедії України

ПОДЯКА

У додатку до вже згаданих Головних Спонсорів ЕУД, це видання підтримали:

Українсько-Американська Федеральна Кредитова Спілка "Самопоміч" в Чікаґо,

Федеральна Кредитова Кооператива "Самопоміч" в Нью-Йорку,

Фундація "Спадщина" банку "Певність" в Чікаґо.

Українська Вільна Академія Наук,

Український Музей в Нью-Йорку,

Українсько-Американський Архів і Музей в Детройті,

газети: "Свобода", "Америка", "The Ukrainian Weekly"

та поодинокі приватні особи допомогли Видавничому Комітетові необхідними світлинами, за що усім їм складаємо щиру подяку.


Книга 3, C - Я

В процесі підготовки.

Від Видавничого Комітету

Книга 1, A- K

Пропонуємо читачеві першу книгу Американського тому ЕУД, обсяг якого становить 450 сторінок, з яких 8 сторінок кольорових фотографій. У книзі подано 1942 гасла, 695 фотографій та ілюстрацій, в тому числі 62 кольорових, 5 таблиць з числовими даними і дві кольорові карти.

Видаючи цей том, ми вповні свідомі того, що як і в кожній енциклопеції, інформація в ньому не всюди усучаснена, подекуди вимагає доповнень і редакційних уточнень. Передбачаючи застереження, що їх породять існуючі прогалини, ми заздалегідь повідомляємо читачів, що невдовзі після появи друкованої версії цього тому, ми подамо його також і в електронному форматі на інтернеті.

Книга 2, Л - Р

Пропонуємо читачеві другу книгу Американського тому ЕУД, літери Л-Р, обсяг якої складається з 348 сторінок основного тексту, 14 сторінок вступу та 8 сторінок ілюстрацій. У книзі подано 1256 гасел, 470 світлин та ілюстрацій, 9 таблиць з числовими даними і дві кольорові карти.

Наш первісний плян включити до другої книги літеру С довелося змодифікувати, бо на неї під цю пору маємо всього 140 гасел. Все таки цю недокінчену, неповну збірку гасел на літеру С ми незабаром виставимо на інтернеті. Праця над літерою С продовжується і її зміст буде там постійно поповнюватися. На інтернеті знайдете і цілу першу та другу книги Американського тому. В інтернетному варіянті існує можливість пропонувати доповнення і правки, скеровуючи їх до веб-сторінки НТШ-А, www.eudusa.org Про появу інтернетної версії Американського тому ЕУД подбав і нею управляє Володимир Василакій, Голова Комісії Комп'ютеризації Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці (НТШ-А) . Нашим остаточним пляном є все таки видати друком ще й третю книгу Американського тому, літери С-Я.

Друга книга Американського тому ЕУД появилася в дуже складних обставинах. Коли розпочиналася праця над її завершенням в 2009 році, вже не було на світі головного рушія Американського тому, спів-редактора ЕУД, бл. п. Дарії Маркусь, а з колеґії редакційних співробітників ЕУД в Чікаґо залишилася тільки Надія Заяць, Адміністратор ЕУД. Н. Заяць, працівник НТШ-А, не тільки продовжувала редаґувати матеріяли, надіслані до редакції для гасел згідно з енциклопедичними вимогами, але й почала сама писати нові гасла. Очевидно, що одній людині далеко не під силу таке завдання, як докінчити та підготовити книгу до друку, і тому левову частку праці над завершенням книги перебрала Централя НТШ-А в Нью-Йорку.

Макетування, підшукування та оформлення світлин та інші технічні обов'язки для підготови рукопису до друку взяв на себе Василь Лопух, Директор Адміністрації НТШ-А. Мовну коректу, серед інших редакційних завдань, виконав філолог-україніст Василь Махно, старший науковий співробітник НТШ-А. Координацію всіх аспектів підготови книги до видання перебрав Орест Попович, Президент НТШ-А.

Хоча в 2009 р. канцелярія НТШ-А одержала від редакції ЕУД більшість потрібних гасел на літери Л-Р, то не всі ці матеріяли були готові до макетування і видання. Поперше, серед гасел існували деякі разючі прогалини, подруге, багато з них потребувало правок та усучаснення. Як не дивно, але бракувало гасел про НТШ-А, хоча наше Товариство є головним спонсором і власником матеріялів ЕУД. Цю прогалину заповнили О. Попович і Світляна Андрушків. О. Попович опрацював гасло «НТШ-А», скориставши з цінних порад Лариси Онишкевич і Володимира Петришина. С. Андрушків, Директор Бібліотеки НТШ-А, написала гасло «Бібліотека (Б) й Архів (А) НТШ в Нью-Йорку».

Опрацьовано ще такі додаткові важливі гасла як «Образотворче мистецтво» (Мирослава Мудрак), «Пам‘ятники» (Н. Заяць і Марія Ревакович), «Пенсильванія» (Олександер Лужницький), «Переписи населення» (Олег Воловина), «Пітсбурґ» і «Преса» (обидва – О. Лужницький), «СУМ» (Христя Верещак), «СУСТА» (В. Петришин). Крім згаданих тематичних гасел, написано ще ряд особистих. Трудомістким завданням було підшукати відповідні світлини, їх сканувати, оформлювати в тексті. Не диво, що завершення другої книги забрало три роки праці багатьох відданих членів і працівників НТШ-А.

Неоціненний внесок для появи другої книги зробив Філядельфійський Реґіональний Комітет (ФРК) ЕУД, який вже кілька десятиліть діє при Осередку Праці НТШ-А у Філядельфії. Головою Осередку і Комітету є Ярослав Заліпський, а координатором зв'язків ФРК з редакцією ЕУД та організатором засідань Комітету, О. Лужницький. У 2009-2011 рр. ФРК проаналізував усі матеріяли Американського тому ЕУД на літери Л-С, які відносилися до штату Пенсильванія, виправив, доповнив та усучаснив їх, написав ряд нових особистих гасел. Робочі засідання ФРК відбувалися нормально двічі у місяць, а останнім часом – раз на тиждень. Протоколували Наталія Пазуняк і Анна Максимович.

Праця ФРК для ЕУД сягає ще 1993 року, коли його члени опрацювали для гасел ЕУД критерії, що їх одобрив головний редактор, Василь Маркусь. Подаємо поазбучний список усіх тих відданих членів ФРК, які кільканадцять літ трудилися в різні періоди для ЕУД на громадських засадах, передаючи щомісяця опрацьовані гасла до редакції ЕУД в Чікаґо. У дужках подані категорії гасел, за які вони були відповідальні.

Члени ФРК за рр. 1993-2011: Олекса Біланюк (†), Методій Борецький (технічні науки), Стефан Гав­риш (†) (організації), Петро Гурський (Православна Церква), Василь Дорошенко (мистецтво), Я. Заліпський (точні науки, суспільні організації), Альберт Кіпа (науковці, Аллентавн і сусідні місцевості), Петро Клюк (баптисти і додаткові віровизнання), Юрій Левицький (театр), Олег Лисяк (†), О. Лужницький (преса, Католицька Церква, духовенство, місцевості), Уляна Мазуркевич (громадські діячі), Анна Максимович (жіночі організації), Роман Максимо­ вич (†), Наталія Пазуняк (українська школа), Юрій Рибак (†) (студентство, промисловці), Осип Рожка (політика), Леонід Рудницький (науковці), Василь Саляк (медицина), Іван Скальчук (політика), Марта Тарнавська (література, письменники), Зенон Чайківський, Ігор Чижович (спорт), Марта Яримович (музика), Ярослав Яримович (†).

У минулому працювали ще й інші реґіональні комітети ЕУД, зокрема в реґіонах Нью-Йорк – Нью-Джерзі і Детройту, доставляючи матеріяли до редакції ЕУД в Чікаґо. Для історії слід зафіксувати той факт, що поява Американського тому ЕУД – це не тільки очевидна велика заслуга редакційної колеґії ЕУД, але й колективне досягнення багатьох відданих справі людей, які протягом десятиліть трудилися без заплати, віддаючи свій час і знання, щоби допомогти праці редакції ЕУД в Чікаґо, навіть у тих часах, коли вона функціонувала в своєму повному складі. Сьогодні, коли редакція ЕУД в Чікаґо звелася до однієї особи, надія на докінчення Американського тому у формі третьої книги залежатиме ще більше від участи громадських груп та індивідуальних авторів для опрацювання гасел. ФРК ЕУД запевнив мене, що він дальше працюватиме над завершенням Американського тому.

Накінець належить згадати, що загальна інформація для підбору і презентації матеріялів в Американському томі є виложена в деталях у Передмові головного редактора ЕУД, В. Маркуся, в першій книзі тому.

Орест Попович

Січень 2012

Книга 3, C - Я

В процесі підготовки.

Доповнення і Правки

В інтернетному варіянті, користувачі енциклопедії матимуть можливість запропонувати свої доповнення і правки. Щоб отримати ім'я користувача та пароль, будь ласка, звертайтесь до. e-mail: info@shevchenko.org ; Tel: 212-254-5130. Будь ласка, надсилайте незначні виправлення до: File:InfoAteudusa.org.gif Please send minor corrections to:File:InfoAteudusa.org.gif

Передмова

Click this: Передмова

Прiзвища Авторів Статтей

Click this:Прізвища Авторів Статтей

Список Основних Скорочень

Click this: Список Основних Скорочень

Скорочення Деяких Імен Штатів Америки

Click this: Скорочення Деяких Імен Штатів Америки


#to top


[Найновіші сторінки]: Переглянути найновіші сторінки

Довідка

Українська Вікіпедія

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Views
Personal tools